Search form

โรม 1:17

17ย้อน​ว่า​ข่าวดี​นั้น ได้​เปิดเผย​หื้อ​ฮู้​ว่า พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เฮา​ตังหลาย​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​จาใด เฮา​เป๋น​จาอั้น​ได้​ก็​โดย​ตาง​ความ​เจื้อ​เต้าอั้น อย่าง​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ​ของ​เขา​จะ​มี​จีวิต”