Search form

โรม 1:21

21เถิงแม้​ว่า​มนุษย์​ฮู้​เรื่อง​พระเจ้า มนุษย์​ก็​บ่ได้​ถวาย​เกียรติ​กับ​ขอบคุณ​พระองค์​หื้อ​สม​กับ​ตี้​พระองค์​เป๋น​พระเจ้า แต่​มนุษย์​กึ๊ด​เรื่อง​พระเจ้า​ใน​ตาง​ตี้​บ่มี​สาระ แล้ว​จิตใจ๋​ตี้​บ่มี​ความ​เข้าใจ๋​ของ​เขา​ก็​มืดมัว​ไป