Search form

โรม 1:26

26ย้อนจาอี้​พระเจ้า​จึง​ป่อย​หื้อ​หมู่​เขา​เยียะ​ต๋าม​ตั๋ณหา เยียะ​สิ่ง​ตี้​น่า​อาย แม้แต่​หมู่​แม่ญิง​ก็​เปี่ยน​ก๋าน​มี​เพศ​สัมพันธ์​ต๋าม​ธรรมชาติ​ไป​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ผิด​ธรรมชาติ​ไป​เหีย