Search form

โรม 1:27

27หมู่​ป้อจาย​ก็​เหมือน​กั๋น เลิก​มี​เพศ​สัมพันธ์​กับ​แม่ญิง​ต๋าม​ธรรมชาติ แต่​หัน​มา​มัวเมา​ใน​ตั๋ณหา​กับ​ป้อจาย​ตวย​กั๋น ป้อจาย​กับ​ป้อจาย​มี​เพศ​สัมพันธ์​ตี้​น่า​ละอาย หมู่​เขา​จึง​ได้​ฮับ​โต้ษ​ต๋าม​ความ​ผิด​นั้น