Search form

โรม 1:28

28ย้อน​เขา​หัน​ว่า​ก๋าน​ฮู้จัก​พระเจ้า​เป๋น​เรื่อง​บ่สำคัญ พระองค์​จึง​ป่อย​หื้อ​หมู่​เขา​มี​จิตใจ๋​เสื่อม​ทราม เขา​จึง​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​บ่ควร​เยียะ