Search form

โรม 1:4

4เซิ่ง​ใน​เรื่อง​ความ​เป๋น​พระเจ้า​ผู้​บริสุทธิ์ พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า เปื้อ​หื้อ​ฮู้​แจ้ง​กั๋น​ว่า​พระองค์​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า