Search form

โรม 1:5

5หมู่​ข้าพเจ้า​ได้​ฮับ​หน้าตี้​เป๋น​อัครทูต​โดย​พระคุณ​ของ​พระเยซู​คริสต์ หื้อ​ไป​บอก​คน​ใน​กู้ๆ จ้าด​หื้อ​เจื้อฟัง​กับ​วางใจ๋​พระองค์ เปื้อ​หันแก่​นาม​ของ​พระองค์