Search form

โรม 1:8

ความ​ตั้งใจ๋​ของ​เปาโล​ตี้​จะ​ไป​กรุง​โรม

8ก่อน​อื่น​ข้าพเจ้า​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์​สำหรับ​หมู่​ต้าน​กู้​คน ย้อน​ว่า​มี​คน​เล่าลือ​เรื่อง​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน​ใคว่​โลก​ไป​หมด