Search form

โรม 10

1ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย ใจ๋​ของ​ข้าพเจ้า​ก็​อ้อนวอน​ต่อ​พระเจ้า​กับ​ใค่​หื้อ​จาว​อิสราเอล​ได้​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​แต๊ๆ 2ข้าพเจ้า​เป๋น​พยาน​หื้อ​จาว​ยิว​ว่า หมู่​เขา​เอา​แต๊​เอา​ว่า​ใน​ก๋าน​ฮับใจ๊​พระเจ้า แต่​บ่ได้​เข้าใจ๋​ก๋าน​ฮับใจ๊​อย่าง​ถูกต้อง 3ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​บ่ฮู้​ตาง​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม หมู่​เขา​ฮิ​หา​ตาง​เอา​คน​เดียว โดย​บ่ยอม​ฮับ​วิธี​ของ​พระเจ้า​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม 4พระคริสต์​เป๋น​ผู้​ยกเลิก​ตาง​ตี้​เยียะ​หื้อ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ เปื้อ​หื้อ​กู้​คน​ตี้​มี​ความ​เจื้อ​ได้​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม

กู้​คน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้

5โมเสส​ได้​เขียน​เถิง​ก๋าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ไว้​ว่า “คน​ตี้​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​กู้​ข้อ ก็​จะ​ได้​จีวิต​ตาง​บท​บัญญัติ​นั้น” 6แต่​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ก๋าน​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู โมเสส​ได้​เขียน​ไว้​ว่า “บ่ดี​กึ๊ด​ใน​ใจ๋​ว่า ‘ใผ​จะ​ขึ้น​สวรรค์’ ” (​คือ​ว่า จะ​เจิญ​พระคริสต์​ลง​มา​ใน​โลก​เปื้อ​จ้วย​หมู่​เฮา​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​) 7“กาว่า​กึ๊ด​ว่า ‘ใผ​จะ​ลง​ไป​ใน​ตี้​เลิ็ก​ตี้​สุด​ใน​แดน​คน​ต๋าย’ ” (​คือ​ว่า​จะ​เจิญ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​) 8แต่​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “ถ้อย​กำ​นั้น​อยู่​ใก้​ต้าน อยู่​ใน​ปาก​กับ​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​ต้าน” คือ​ข้อความ​ตี้​เกี่ยวกับ​ความ​เจื้อ​ตี้​หมู่​เฮา​บอก​อยู่​นี้ 9คือ​ว่า​ถ้า​ต้าน​จะ​ยอมฮับ​ด้วย​ปาก​ของ​ต้าน​ว่า “พระเยซู​เป๋น​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า” กับ​ใน​ใจ๋​ก็​เจื้อ​ว่า​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว ต้าน​ก็​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ 10ย้อน​ว่า​เมื่อ​ใน​ใจ๋​ของ​ต้าน​เจื้อ ต้าน​ก็​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม เมื่อ​ยอมฮับ​ด้วย​ปาก​ของ​ต้าน​ก็​จะ​ได้​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ 11ย้อน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “คน​ใด​ตี้​เจื้อ​ใน​พระองค์​จะ​บ่ผิดหวัง​เลย” 12พระเจ้า​ถือ​ว่า​จาว​ยิว​กับ​คน​ต่างจ้าด​บ่ต่าง​กั๋น ย้อน​พระองค์​เป๋น​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​กู้​คน กับ​พระองค์​จะ​ปั๋น​ปอน​อย่าง​เต๋มตี้​หื้อ​กับ​กู้​คน​ตี้​อ้อนวอน​ขอ​พระองค์ 13ย้อน​ว่า “กู้​คน​ตี้​อ้อนวอน​ขอ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า คน​นั้น​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ”

14แต่​หมู่​เขา​จะ​อ้อนวอน​ขอ​พระองค์​จ้วย​หื้อ​รอด​ได้​จาใด ถ้า​ยัง​บ่เจื้อ​พระองค์ หมู่​เขา​จะ​เจื้อ​พระองค์​ได้​จาใด ถ้า​ยัง​บ่ได้ยิน​เรื่อง​ของ​พระองค์ หมู่​เขา​จะ​ได้​ยิน​ได้​จาใด ถ้า​บ่มี​ใผ​บอก​ข่าว​เรื่อง​พระองค์​หื้อ​ฟัง 15กับ​หมู่​เขา​จะ​ไป​บอก​ได้​จาใด ถ้า​บ่มี​ใผ​ใจ๊​หมู่​เขา​ไป อย่าง​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “ก็​เป๋น​สิ่ง​ตี้​ดี​นัก​ขนาด​ตี้​มี​คน​มา​บอก​ข่าวดี 16แต่​บ่ใจ้​กู้​คน​ตี้​ได้​ยอมฮับ​ข่าวดี​นั้น เหมือน​อย่าง​ตี้​อิสยาห์​อู้​ไว้​ว่า “ข้า​แต่​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า มี​ใผ​พ่อง​ตี้​เจื้อ​ใน​สิ่ง​ตี้​หมู่​เขา​ได้ยิน​จาก​หมู่​เฮา” 17ย้อน​จาอั้น​ความ​เจื้อ​เกิด​ขึ้น​ได้​เมื่อ​ได้ยิน​ข่าวดี คน​จะ​ได้ยิน​ข่าวดี​ได้​ก็​เมื่อ​มี​ก๋าน​บอก​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์ 18ข้าพเจ้า​ใค่​ถาม​ว่า “หมู่​จาว​อิสราเอล​ยัง​บ่ได้ยิน​เรื่อง​ข่าวดี​นั้น​เตื้อ​กา” หมู่​เขา​ได้ยิน​แล้ว​แน่นอน ต๋าม​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“เสียง​ของ​หมู่​เขา​ดัง​ไป​ใคว่​โลก

กำ​ของ​หมู่​เขา​ก็​ลาม​ไป​แผว​จ๋น​สุด​แผ่นดิน​โลก”

19ข้าพเจ้า​ขอ​ถาม​แหม​ว่า “หมู่​จาว​อิสราเอล​ฟัง​แล้ว​บ่เข้า​ใจ๋​กา” โมเสส​เป๋น​คน​เก๊า​ตี้​บอก​จาว​อิสราเอล​ว่า

“เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​เจ้า​ขอย​จ้าด​กระจอก

เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​เจ้า​โขด​ย้อน​จ้าด​ตี้​ง่าว​เซอะ”

20ต่อ​มา​พระเจ้า​ก็​บอก​จาว​อิสราเอล​ผ่าน​อิสยาห์​ตี้​ก้า​อู้​ว่า

“คน​ตี้​บ่ได้​เซาะ​หา​เฮา ก็​ได้​ปะ​เฮา

คน​ตี้​บ่เกย​ถาม​หา​เฮา เฮา​ก็​เปิดเผย​ตั๋ว​หื้อ​ฮู้”

21แต่​ส่วน​จาว​อิสราเอล พระเจ้า​อู้​ว่า

“เฮา​ได้​ยื่น​มือ​ออก​ต้อนฮับ​วันค่ำ หื้อ​กับ​คน​ตี้​หลึกหลึ่ง​กับ​บ่ยอม​เจื้อฟัง​เฮา”​