Search form

โรม 10:14

14แต่​หมู่​เขา​จะ​อ้อนวอน​ขอ​พระองค์​จ้วย​หื้อ​รอด​ได้​จาใด ถ้า​ยัง​บ่เจื้อ​พระองค์ หมู่​เขา​จะ​เจื้อ​พระองค์​ได้​จาใด ถ้า​ยัง​บ่ได้ยิน​เรื่อง​ของ​พระองค์ หมู่​เขา​จะ​ได้​ยิน​ได้​จาใด ถ้า​บ่มี​ใผ​บอก​ข่าว​เรื่อง​พระองค์​หื้อ​ฟัง