Search form

โรม 10:16

16แต่​บ่ใจ้​กู้​คน​ตี้​ได้​ยอมฮับ​ข่าวดี​นั้น เหมือน​อย่าง​ตี้​อิสยาห์​อู้​ไว้​ว่า “ข้า​แต่​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า มี​ใผ​พ่อง​ตี้​เจื้อ​ใน​สิ่ง​ตี้​หมู่​เขา​ได้ยิน​จาก​หมู่​เฮา”