Search form

โรม 10:19

19ข้าพเจ้า​ขอ​ถาม​แหม​ว่า “หมู่​จาว​อิสราเอล​ฟัง​แล้ว​บ่เข้า​ใจ๋​กา” โมเสส​เป๋น​คน​เก๊า​ตี้​บอก​จาว​อิสราเอล​ว่า

“เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​เจ้า​ขอย​จ้าด​กระจอก

เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​เจ้า​โขด​ย้อน​จ้าด​ตี้​ง่าว​เซอะ”