Search form

โรม 10:3

3ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​บ่ฮู้​ตาง​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม หมู่​เขา​ฮิ​หา​ตาง​เอา​คน​เดียว โดย​บ่ยอม​ฮับ​วิธี​ของ​พระเจ้า​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม