Search form

โรม 10:4

4พระคริสต์​เป๋น​ผู้​ยกเลิก​ตาง​ตี้​เยียะ​หื้อ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ เปื้อ​หื้อ​กู้​คน​ตี้​มี​ความ​เจื้อ​ได้​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม