Search form

โรม 10:6

6แต่​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ก๋าน​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู โมเสส​ได้​เขียน​ไว้​ว่า “บ่ดี​กึ๊ด​ใน​ใจ๋​ว่า ‘ใผ​จะ​ขึ้น​สวรรค์’ ” (​คือ​ว่า จะ​เจิญ​พระคริสต์​ลง​มา​ใน​โลก​เปื้อ​จ้วย​หมู่​เฮา​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​)