Search form

โรม 11:13

13ต๋อน​นี้​ข้าพเจ้า​จะ​อู้​กับ​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​เป๋น​คน​ต่างจ้าด​ว่า พระเจ้า​แต่งตั้ง​หื้อ​ข้าพเจ้า​เป๋น​อัครทูต​สำหรับ​คน​ต่างจ้าด ข้าพเจ้า​จึง​ภูมิใจ๋​ใน​พันธกิจ​ของ​ข้าพเจ้า