Search form

โรม 11:15

15ย้อน​ถ้า​พระเจ้า​ละ​จาว​ยิว เยียะ​หื้อ​คน​ตึง​โลก​คืนดี​กับ​พระเจ้า จะ​ดี​มอก​ใด​ถ้า​พระเจ้า​จะ​ฮับ​หมู่​จาว​ยิว​ปิ๊ก​มา​แหม​ใหม่ ก็​เป๋น​เหมือน​หมู่​เขา​ต๋าย​แล้ว​แต่​เป๋น​ขึ้น​มา​ใหม่