Search form

โรม 11:22

22ย้อนจาอั้น​หื้อ​ตอง​ผ่อ​เรื่อง​ความ​เมตต๋า​กับ​ความ​เด็ดขาด​ของ​พระเจ้า​หื้อ​ดี พระองค์​เยียะ​กับ​คน​ตี้​บ่เจื้อ​อย่าง​เด็ดขาด แต่​จะ​เมตต๋า​ต่อ​ต้าน ถ้า​ต้าน​เยียะ​ตั๋ว​หื้อ​สม​กับ​ความ​เมตต๋า​นั้น​ต่อไป แต่​ถ้า​ต้าน​บ่เยียะ​จาอั้น พระองค์​ก็​จะ​ตัด​ต้าน​ขว้าง​เหมือน​กั๋น