Search form

โรม 11:31

31ก็​เป๋น​อย่าง​เดียว​กั๋น หมู่​จาว​ยิว​ก็​บ่เจื้อฟัง​พระเจ้า แต่​โดย​ความ​เมตต๋า​ตี้​ได้​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน หมู่​เขา​ก็​ได้ฮับ​ความ​เมตต๋า​จาก​พระเจ้า​ตวย