Search form

โรม 11:7

7ถ้า​จาอั้น​จะ​ว่า​จาใด​ดี จาว​อิสราเอล​บ่ได้​ปะ​สิ่ง​ตี้​เขา​เซาะ​หา แต่​มี​คน​จ๋ำนวน​หน้อย​ตี้​พระเจ้า​เลือก​ไว้​นั้น​ได้​ปะ ส่วน​จาว​อิสราเอล​คน​อื่นๆ นั้น พระเจ้า​ก็​เยียะ​หื้อ​ใจ๋​เขา​หลึกหลึ่ง​ไป​เหีย