Search form

โรม 12

จง​ถวาย​จีวิต​ฮับ​ใจ๊​พระเจ้า

1ย้อนจาอั้น​ปี้น้อง​ตังหลาย หื้อ​กึ๊ด​เถิง​ความ​เมตต๋า​ตี้​พระเจ้า​มี​ต่อ​หมู่​เฮา ข้าพเจ้า​ขอ​วิงวอน​หมู่​ต้าน​หื้อ​ถวาย​ตั๋ว​ต่อ​พระเจ้า​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​ตี้​มี​จีวิต​อยู่​กับ​บริสุทธิ์ เป๋น​เครื่องปู่จา​ตี้​พระเจ้า​เปิงใจ๋ อัน​นี้​ละ เป๋น​ก๋าน​นมัสก๋าน​ตี้​หมู่​ต้าน​สมควร​เยียะ 2ห้าม​เยียะ​เหมือน​อย่าง​คน​สมัย​นี้ แต่​ยอม​หื้อ​พระเจ้า​เปี่ยน​จีวิต​เป๋น​คน​ใหม่​โดย​หื้อ​พระองค์​เปี่ยน​จิตใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน​เหีย​ใหม่ แล้ว​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ฮู้​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​ว่า อะหยัง​ดี อะหยัง​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ปอใจ๋ กับ​อะหยัง​สมบูรณ์​แบบ​ใน​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต

3ใน​ฐานะ​ตี้​พระเจ้า​โผด​หื้อ​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​บอก​ข่าวดี​ของ​พระองค์ ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ห้าม​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เก่า​ดี​เลิศ​นัก​เหลือ​ตี้​สมควร​จะ​กึ๊ด แต่​กึ๊ด​หื้อ​สม​เหตุ​สม​ผล​ต๋าม​ขนาด​ความ​เจื้อ​ตี้​พระเจ้า​โผด​หื้อ​หมู่​ต้าน​นั้น 4ย้อน​ว่า​ใน​ตั๋ว​อัน​เดียว​ของ​เฮา​นั้น​ก็​มี​อวัยวะ​หลาย​อย่าง แต่​ละ​อย่าง​ก็​มี​หน้าตี้​บ่เหมือน​กั๋น 5ใน​ทำนอง​เดียว​กั๋น เถิง​แม้​ว่า​หมู่​เฮา​มี​หลาย​คน หมู่​เฮา​ก็​ยัง​เป๋น​เหมือน​ตั๋ว​เดียว​กั๋น​ย้อน​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระคริสต์ หมู่​เฮา​อยู่​ฮ่วม​กั๋น​โดย​กู้​คน​เป๋น​เหมือน​อวัยวะ​ต่างๆ ใน​ตั๋ว​เดียว 6เฮา​แต่​ละ​คน​ได้ฮับ​ของ​ประทาน​ต่างๆ ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​โผด​หื้อ ถ้า​พระเจ้า​โผด​หื้อ​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า ก็​หื้อ​บอก​ต๋าม​ตี้​เจื้อ 7ถ้า​โผด​หื้อ​ฮับ​ใจ๊​ก็​หื้อ​ฮับ​ใจ๊ ถ้า​โผด​หื้อ​สอน​ก็​หื้อ​สอน 8ถ้า​โผด​หื้อ​เก่ง​ใน​เรื่อง​ก๋าน​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​ก็​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋ ถ้า​โผด​หื้อ​แบ่งปั๋น​ก็​หื้อ​แบ่ง​ปั๋น​ด้วย​ใจ๋​เอื้อเฟื้อ ถ้า​โผด​หื้อ​ปกครอง​ก็​หื้อ​ปกครอง​ด้วย​ก๋าน​เอา​ใจ๋​ใส่ ถ้า​โผด​หื้อ​สำแดง​ความ​เมตต๋า​ก็​หื้อ​สำแดง​ด้วย​ใจ๋​ยินดี

9หื้อ​ฮัก​กั๋น​จาก​ใจ๋​จริง หื้อ​จัง​สิ่ง​ตี้​บ่ดี หื้อ​ยึดมั่น​ใน​สิ่ง​ตี้​ดี 10หื้อ​ฮัก​กั๋น​เหมือน​ปี้​เหมือน​น้อง หื้อ​ยินดี​ยกย่อง​หื้อ​เกียรติ​กั๋น 11หื้อ​หมั่น​เยียะ​ก๋าน ห้าม​ขี้ค้าน หื้อ​กระตือรือร้น​ใน​ก๋าน​ฮับใจ๊​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า 12หื้อ​จื้นจม​ยินดี​ย้อน​มี​ความ​หวัง หื้อ​อดทน​ต่อ​ความ​ตุ๊ก​ยาก หื้อ​หมั่น​อธิษฐาน 13เมื่อ​คน​ของ​พระเจ้า​ขาดแคลน หื้อ​จ้วยเหลือ​เขา หื้อ​เป๋น​คน​มี​น้ำ​ใจ๋​ต้อน​ฮับ​แขก 14หื้อ​ขอ​พระเจ้า​ปั๋น​ปอน​คน​ตี้​ค่ำ​หมู่​ต้าน หื้อ​พระองค์​ปั๋น​ปอน​เขา​เต๊อะ บ่ดี​ขอ​หื้อ​พระเจ้า​แจ้ง​สาป​เขา 15หื้อ​จื้นจมยินดี​กับ​คน​ตี้​มี​ความ​จื้นจมยินดี หื้อ​โศกเศร้า​กับ​คน​ตี้​ก่ำลัง​โศกเศร้า 16หื้อ​อยู่​ตวย​กั๋น​โดย​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋เดียว​กั๋น บ่ดี​เป๋น​คน​หยิ่ง​จ๋องหอง แต่​หื้อ​เป๋น​คน​ถ่อม​ใจ๋​ลง ยอม​คบ​กับ​คน​มี​ฐานะ​ต่ำ บ่ดี​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เก่า​เป๋น​คน​หลวก

17ถ้า​ใผ​เยียะ​บ่ดี​หื้อ​หมู่​ต้าน ห้าม​เยียะ​บ่ดี​ตอบ แต่​หื้อ​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​คน​ตังหลาย​หัน​ว่า​ดี 18หื้อ​เยียะ​กู้​อย่าง​เต้า​ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​เยียะ​ได้ เปื้อ​จะ​ได้​อยู่​กับ​คน​อื่น​อย่าง​สงบสุข 19ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก บ่ดี​แก้แค้น​คน​ใด​เลย แต่​ป่อย​หื้อ​พระเจ้า​ลงโต้ษ​เขา​เอง ย้อน​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า พระเจ้า​บอก​ว่า “ก๋าน​แก้แค้น​นั้น​เป๋น​หน้าตี้​ของ​เฮา เฮา​จะ​ตอบ​แตน​เขา​เอง” 20แต่​หื้อ​เยียะ​เหมือน​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“ถ้า​ศัตรู๋​ของ​ต้าน​ใค่​อยาก​กิ๋น​ข้าว ก็​หื้อ​เอา​ข้าว​หื้อ​เขา​กิ๋น

ถ้า​อยาก​กิ๋น​น้ำ ก็​หื้อ​เอา​น้ำ​หื้อ​เขา​กิ๋น

ก๋าน​เยียะ​จาอี้​จะ​เยียะ​หื้อ​เขา​ละอาย​ใจ๋”

21ห้าม​หื้อ​ความ​บ่ดี​มี​ชัย​เหนือ​ต้าน แต่​หื้อ​มี​ชัย​เหนือ​ความ​บ่ดี​ด้วย​ความ​ดี