Search form

โรม 12:16

16หื้อ​อยู่​ตวย​กั๋น​โดย​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋เดียว​กั๋น บ่ดี​เป๋น​คน​หยิ่ง​จ๋องหอง แต่​หื้อ​เป๋น​คน​ถ่อม​ใจ๋​ลง ยอม​คบ​กับ​คน​มี​ฐานะ​ต่ำ บ่ดี​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เก่า​เป๋น​คน​หลวก