Search form

โรม 12:20

20แต่​หื้อ​เยียะ​เหมือน​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“ถ้า​ศัตรู๋​ของ​ต้าน​ใค่​อยาก​กิ๋น​ข้าว ก็​หื้อ​เอา​ข้าว​หื้อ​เขา​กิ๋น

ถ้า​อยาก​กิ๋น​น้ำ ก็​หื้อ​เอา​น้ำ​หื้อ​เขา​กิ๋น

ก๋าน​เยียะ​จาอี้​จะ​เยียะ​หื้อ​เขา​ละอาย​ใจ๋”