Search form

โรม 12:3

3ใน​ฐานะ​ตี้​พระเจ้า​โผด​หื้อ​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​บอก​ข่าวดี​ของ​พระองค์ ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ห้าม​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เก่า​ดี​เลิศ​นัก​เหลือ​ตี้​สมควร​จะ​กึ๊ด แต่​กึ๊ด​หื้อ​สม​เหตุ​สม​ผล​ต๋าม​ขนาด​ความ​เจื้อ​ตี้​พระเจ้า​โผด​หื้อ​หมู่​ต้าน​นั้น