Search form

โรม 12:5

5ใน​ทำนอง​เดียว​กั๋น เถิง​แม้​ว่า​หมู่​เฮา​มี​หลาย​คน หมู่​เฮา​ก็​ยัง​เป๋น​เหมือน​ตั๋ว​เดียว​กั๋น​ย้อน​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระคริสต์ หมู่​เฮา​อยู่​ฮ่วม​กั๋น​โดย​กู้​คน​เป๋น​เหมือน​อวัยวะ​ต่างๆ ใน​ตั๋ว​เดียว