Search form

โรม 13:13

13หื้อ​หมู่​เฮา​ใจ๊​จีวิต​หื้อ​สม​กับ​เป๋น​คน​ตี้​อยู่​ใน​ความ​เป่งแจ้ง บ่ใจ้​กิ๋น​เลี้ยง​เมา​เหล้า​กั๋น บ่ใจ้​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ​กับ​ลามก บ่ใจ้​ผิดหัว​กั๋น​กับ​ขอย​กั๋น