Search form

โรม 13:3

3คน​ตี้​เยียะ​ตั๋ว​ดี​ก็​บ่ต้อง​กั๋ว​อำนาจ​ของ​ผู้​ปกครอง แต่​คน​ตี้​เยียะ​บ่ดี​นั้น​ต้อง​กั๋ว ถ้า​บ่ใค่​กั๋ว​ผู้​ปกครอง ก็​หื้อ​เยียะ​สิ่ง​ดี​เน่อ แล้ว​หมู่​เขา​ก็​จะ​ปอใจ๋​ต้าน