Search form

โรม 13:4

4ย้อน​ผู้​ปกครอง​บ้าน​เมือง​นั้น​เป๋น​คน​ฮับใจ๊​พระเจ้า​เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ประโยชน์​แก่​หมู่​ต้าน แต่​ถ้า​หมู่​ต้าน​เยียะ​บ่ดี​ก็​หื้อ​กั๋ว​เขา​เน่อ ย้อน​หมู่​เขา​มี​อำนาจ​ลงโต้ษ​หมู่​ต้าน​ได้ หมู่​เขา​เป๋น​คน​ฮับใจ๊​ตี้​พระเจ้า​ใจ๊​เปื้อ​ลงโต้ษ​คน​เยียะ​บ่ดี​แตน​พระเจ้า