Search form

โรม 14:1

พระเจ้า​ผู้​เดียว​ตี้​เป๋น​ผู้​ตัดสิน

1หื้อ​ยอมฮับ​คน​ตี้​ยัง​มี​ความ​เจื้อ​หน้อย​อยู่ บ่ดี​เถียง​กั๋น​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​กำกึ๊ด​ตี้​ต่าง​กั๋น