Search form

โรม 14:10

10แล้ว​เป๋น​จาใด​ต้าน​จึง​ตัดสิน​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ต้าน กาว่า​ดู​แควน​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ต้าน ย้อน​เฮา​ตังหลาย​ต้อง​ยืน​ต่อ​หน้า​พระเจ้า​หื้อ​พระองค์​ตัดสิน​กั๋น​กู้​คน