Search form

โรม 14:11

11ต๋าม​ตี้​มี​เขียน​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อู้​ว่า ‘เฮา​มี​จีวิต​อยู่​แน่นอน​จาใด ก็​หื้อ​แน่​ใจ๋​จาอั้น​ว่า’

กู้​คน​จะ​คุก​เข่า​ลง​นมัสก๋าน​เฮา กับ

กู้​คน​จะ​ยอมฮับ​ว่า​เฮา​เป๋น​พระเจ้า”