Search form

โรม 14:13

บ่ดี​เป๋น​เหตุ​หื้อ​ปี้น้อง​เยียะ​บาป

13ถ้า​จาอั้น​หื้อ​เฮา​เลิก​ตัดสิน​กั๋น​เต๊อะ​เน่อ แต่​หื้อ​ตัดสิน​ใจ๋​เอง​ว่า​จะ​บ่เยียะ​อะหยัง​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ต้าน​เยียะ​บาป