Search form

โรม 14:15

15ถ้า​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ต้าน​บ่สบายใจ๋​ย้อน​ของ​ตี้​ต้าน​กิ๋น ต้าน​ก็​บ่ได้​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ความ​ฮัก​เลย ห้าม​หื้อ​เรื่อง​ของกิ๋น​มา​ทำลาย​ความ​เจื้อ​ของ​ปี้น้อง​ของ​ต้าน ปี้น้อง​ตี้​พระคริสต์​ต๋าย​เปื้อ​เขา