Search form

โรม 14:19

19ย้อนจาอั้น​ขอ​หื้อ​เฮา​ตังหลาย​อุตส่าห์​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​เยียะ​หื้อ​มี​สันติสุข​กับ​จ้วย​กั๋น​หื้อ​มี​ความ​เจื้อ​ตี้​มั่นคง​ขึ้น