Search form

โรม 14:20

20บ่ดี​หื้อ​เรื่อง​ของกิ๋น​เยียะ​หื้อ​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​ได้​เยียะ​เสียหาย ของกิ๋น​กู้​อย่าง​ดี​กิ๋น​ได้​หมด แต่​เป๋น​สิ่ง​ตี้​บ่ถูกต้อง​ถ้า​กิ๋น​แล้ว​เยียะ​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​เยียะ​บาป