Search form

โรม 14:21

21เป๋น​สิ่ง​ตี้​ดี​ตี้​จะ​บ่กิ๋น​จิ๊น​กาว่า​บ่กิ๋น​เหล้า​องุ่น กาว่า​เยียะ​สิ่ง​อื่นๆ ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​ปี้น้อง​ของ​ต้าน​เยียะ​บาป