Search form

โรม 15

ดำเนิน​จีวิต​หื้อ​เป๋น​ตี้​ปอ​ใจ๋​ของ​เปื้อน​บ้าน

1หมู่​เฮา​ตี้​มี​ความ​เจื้อ​เข้มแข็ง ควร​จ้วย​คน​ตี้​มี​ความ​เจื้อ​อ่อนแอ​ใน​เรื่อง​ตี้​เขา​สงสัย กับ​บ่สมควร​เยียะ​ต๋าม​ใจ๋​ตั๋วเก่า 2เฮา​กู้​คน​สมควร​เยียะ​หื้อ​ผู้เจื้อ​คน​อื่น​ปอใจ๋ เปื้อ​เป๋น​ประโยชน์​ต่อ​เขา​กับ​หื้อ​ความ​เจื้อ​ของ​เขา​จ๋ำเริญ​ขึ้น 3ย้อน​พระเยซู​คริสต์​ก็​บ่ได้​เยียะ​ต๋ามใจ๋​ตั๋ว​เก่า อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “กำ​อู้​ดู​แควน​ของ​ผู้​ตี้​เยาะเย้ย​พระเจ้า​นั้น แต๊ๆ ก็​เป๋น​กำ​อู้​ดู​แควน​ข้า​พระองค์” 4ย้อน​สิ่ง​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ตั้งแต่​สมัย​ก่อน​นั้น ก็​เขียน​ไว้​เปื้อ​สอน​เฮา เปื้อ​หื้อ​เฮา​มี​ความ​หวัง​โดย​ความ​อดทน กับ​ก๋ำลังใจ๋​ตี้​ได้​จาก​พระคัมภีร์ 5ขอ​หื้อ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​หื้อ​ความ​อดทน​กับ​ก๋ำลังใจ๋ โผด​จ้วย​ต้าน​ตังหลาย​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​ต๋าม​แบบ​อย่าง​พระเยซู​คริสต์ 6เปื้อ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ได้​ฮ่วมใจ๋​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​สรรเสริญ พระเจ้า​ผู้​เป๋น​พระบิดา​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​หมู่​เฮา

7ย้อนจาอั้น​หื้อ​ยอมฮับ​กั๋น เหมือน​พระเยซู​คริสต์​ยอมฮับ​ต้าน​เปื้อ​คน​ตังหลาย​จะ​ได้​ยกย่อง​พระเจ้า 8ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​ว่า​พระเยซู​คริสต์​มา​ฮับใจ๊​จาว​ยิว​แล้ว เปื้อ​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​พระเจ้า​สัตย์ซื่อ​ตี้​จะ​เยียะ​ต๋าม​พระสัญญา​ตี้​พระองค์​ได้​หื้อ​ไว้​กับ​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​หมู่​เขา 9เปื้อ​คน​ต่างจ้าด​จะ​สรรเสริญ​พระเจ้า​ย้อน​พระองค์​เมตต๋า​หมู่​เขา ต๋าม​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“ย้อนจาอี้​ข้าพเจ้า​ขอ​สรรเสริญ​พระองค์​ต้ามก๋าง​คน​ต่างจ้าด

กับ​จะ​ฮ้อง​เพลง​สรรเสริญ​พระองค์”

10กับ​มี​เขียน​ใน​พระคัมภีร์​แหม​ว่า

“คน​ต่างจ้าด​เหย จง​จื้นจมยินดี​ฮ่วม​กับ​คน​ของ​พระเจ้า​เต๊อะ”

11กับ​มี​เขียน​ไว้​แหม​ต๋อน​นึ่ง​ว่า

“คน​ต่างจ้าด​ตังหลาย​เหย หื้อ​สรรเสริญ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต๊อะ

กับ​หื้อ​จ้าด​ตังหลาย​สรรเสริญ​พระองค์​ตวย​กั๋น​เต๊อะ”

12แล้ว​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​เกย​อู้​ว่า

“จะ​มี​คน​เกิด​มา​จาก​เจื๊อสาย​ของ​เจสซี

คน​นั้น​จะ​ปกครอง​คน​กู้​จ้าด

แล้ว​คน​หมู่​นั้น​จะ​มี​ความ​หวัง​ย้อน​ต้าน”

13ขอ​หื้อ​พระเจ้า​ผู้​หื้อ​ความ​หวัง โผด​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​มี​ความ​จื้นจมยินดี​กับ​สันติสุข​อย่าง​เต๋ม​บริบูรณ์ ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​มี​ความ​หวัง​อย่าง​เต๋มล้น โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์

ก๋าน​ของ​เปาโล

14ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ข้าพเจ้า​แน่ใจ๋​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​มี​ความ​ดี​งาม​เต๋ม​ไป​หมด มี​ความ​ฮู้​กู้​อย่าง​ตี้​พระเจ้า​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้ กับ​สามารถ​สอน​กั๋น​ได้ 15แต่​ตี้​ข้าพเจ้า​ก้า​เขียน​บาง​เรื่อง​เถิง​หมู่​ต้าน เปื้อ​เตื๋อน​ความ​จ๋ำ​ของ​หมู่​ต้าน​แหม​เตื้อ ก็​ย้อน​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ตี้​ได้​หื้อ​กับ​ข้าพเจ้า 16เปื้อ​หื้อ​ข้าพเจ้า​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​พระเยซู​คริสต์​ไป​หา​คน​ต่างจ้าด มี​หน้าตี้​เหมือน​เป๋น​ปุโรหิต​บอก​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า เปื้อ​คน​ต่างจ้าด​ตี้​เจื้อ​จะ​เป๋น​คน​ตี้​พระเจ้า​ยอมฮับ​เหมือน​เครื่องปู่จา​ตี้​พระวิญญาณ​เยียะ​หื้อ​บริสุทธิ์ 17ย้อน​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​ของ​พระเยซู​คริสต์ ข้าพเจ้า​ภูมิใจ๋​ใน​งาน​ตี้​ได้​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า 18ข้าพเจ้า​ก้า​อู้​เถิง​งาน​ตี้​พระคริสต์​จ้วย​หื้อ​ข้าพเจ้า​เยียะ​เต้าอั้น ใน​ก๋าน​นำ​คน​ต่างจ้าด​มา​เจื้อฟัง​พระเจ้า ผ่าน​ตาง​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​อู้​กับ​เยียะ 19คือ​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​หมายสำคัญ​กับ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ต่างๆ ตึง​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ ข้าพเจ้า​ก็​ได้​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์​กู้ๆ ตี้ ตั้งเก๊า​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​ไป​จ๋น​แผว​เมือง​อิลลีริคุม 20ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี ข้าพเจ้า​ได้​ตั้ง​เป้า​ไว้​ว่า​จะ​ไป​บอก​ใน​ตี้​ตี้​คน​ยัง​บ่เกย​ได้ยิน​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์​มา​ก่อน เปื้อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​บ่ต้อง​เยียะ​งาน​ต่อ​จาก​ของ​คน​อื่น​ตี้​ได้​ตั้งเก๊า​เยียะ​มา​แล้ว 21ต๋าม​ตี้​มี​เขียน​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“คน​ตี้​บ่เกย​มี​ใผ​มา​บอก​หื้อ​ฮู้​เรื่อง​พระองค์​ก็​จะ​ได้​หัน

กับ​คน​ตี้​บ่เกย​ได้ยิน​มา​ก่อน​ก็​จะ​ได้​เข้าใจ๋”

เปาโล​วางแผน​จะ​ไป​กรุง​โรม

22ย้อน​งาน​ตี้​ก่ำลัง​เยียะ​อยู่​นี้​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ไป​หา​หมู่​ต้าน​บ่ได้​อยู่​หลาย​เตื้อ 23แต่​บ่าเดี่ยวนี้​งาน​ของ​ข้าพเจ้า​ใน​แคว้น​หมู่​นี้​เสี้ยง​หมด​แล้ว กับ​ข้าพเจ้า​ใค่อยาก​ไป​หา​ต้าน​หลาย​ปี๋​มา​แล้ว 24ข้าพเจ้า​จึง​กึ๊ด​ว่า​จะ​แว่​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน​ต๋อน​เมื่อ​จะ​ไป​ประเทศ​สเปน แล้ว​หลัง​จาก​ตี้​ได้​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​สัก​หว่าง​นึ่ง​แล้ว ข้าพเจ้า​ก็​หวัง​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​จ้วย​ข้าพเจ้า​เตียว​ตาง​ต่อ​ไป​จ๋น​เถิง​สเปน 25แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​ข้าพเจ้า​ก่ำลัง​จะ​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม เปื้อ​จ้วยเหลือ​คน​ของ​พระเจ้า​ตี้​หั้น 26ย้อน​ว่า​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​แคว้น​มาซิโดเนีย​กับ​แคว้น​อาคายา​ยินดี​จะ​ฮอม​สตางค์​กั๋น แล้ว​ส่ง​ไป​จ้วย​เหลือ​คน​ของ​พระเจ้า​ตี้​ตุ๊ก​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม 27เรื่อง​นี้​หมู่​เขา​ยินดี​เยียะ​กั๋น​คน​เดียว แต๊ๆ แล้ว​หมู่​เขา​ฮู้สึก​ว่า​เป๋น​หนี้​บุญคุณ​ผู้เจื้อ​จาว​ยิว​อยู่ ย้อน​ปี้น้อง​จาว​ยิว​หมู่​นั้น​ได้​ปั๋น​ปอน​ตาง​จิตวิญญาณ​หื้อ​กับ​หมู่​เขา ก็​สมควร​ตี้​หมู่​เขา​จะ​ปั๋น​ปอน​ตาง​ของ​ใจ๊​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​หมู่​นั้น​พ่อง 28เมื่อ​ข้าพเจ้า​เยียะ​งาน​นี้​เสร็จ​แล้ว คือ​เอา​สตางค์​ตี้​ได้​ฮอม​ไป​หื้อ​หมู่​ปี้น้อง​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​เรียบร้อย​แล้ว ข้าพเจ้า​ก็​จะ​เตียวตาง​ไป​ประเทศ​สเปน แล้ว​หละหว่าง​ตาง​ก็​จะ​แว่​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน 29ข้าพเจ้า​มั่นใจ๋​ว่า เมื่อ​ข้าพเจ้า​มา​หา​หมู่​ต้าน จะ​นำ​ปอน​ของ​พระคริสต์​มา​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​อย่าง​เต๋มตี้

30ปี้น้อง​ตังหลาย ย้อน​หันแก่​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา​ตังหลาย กับ​ย้อน​หันแก่​ความ​ฮัก​ตี้​มา​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ ข้าพเจ้า​ขอ​ร้อง​ต้าน​ตังหลาย​จ้วย​ออก​แฮง​กั๋น​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​เผื่อ​ข้าพเจ้า​ตวย 31ตี้​ข้าพเจ้า​จะ​ป๊น​ภัย​จาก​คน​ตี้​บ่เจื้อ​พระเยซู​ใน​แคว้น​ยูเดีย แล้ว​ขอ​หื้อ​คน​ของ​พระเจ้า​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​เต๋มใจ๋​ฮับ​ก๋าน​จ้วยเหลือ​จาก​ข้าพเจ้า 32แล้ว​ถ้า​เป๋น​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า ข้าพเจ้า​จะ​ได้​มา​หา​หมู่​ต้าน​โดย​มี​ความ​ยินดี​กับ​มี​ความ​จื้นใจ๋​ตี้​ได้​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน 33ขอ​หื้อ​พระเจ้า​ผู้​หื้อ​สันติสุข​อยู่​ตวย​ต้าน​ตังหลาย​เต๊อะ อาเมน