Search form

โรม 15:13

13ขอ​หื้อ​พระเจ้า​ผู้​หื้อ​ความ​หวัง โผด​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​มี​ความ​จื้นจมยินดี​กับ​สันติสุข​อย่าง​เต๋ม​บริบูรณ์ ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​มี​ความ​หวัง​อย่าง​เต๋มล้น โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์