Search form

โรม 15:16

16เปื้อ​หื้อ​ข้าพเจ้า​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​พระเยซู​คริสต์​ไป​หา​คน​ต่างจ้าด มี​หน้าตี้​เหมือน​เป๋น​ปุโรหิต​บอก​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า เปื้อ​คน​ต่างจ้าด​ตี้​เจื้อ​จะ​เป๋น​คน​ตี้​พระเจ้า​ยอมฮับ​เหมือน​เครื่องปู่จา​ตี้​พระวิญญาณ​เยียะ​หื้อ​บริสุทธิ์