Search form

โรม 15:18

18ข้าพเจ้า​ก้า​อู้​เถิง​งาน​ตี้​พระคริสต์​จ้วย​หื้อ​ข้าพเจ้า​เยียะ​เต้าอั้น ใน​ก๋าน​นำ​คน​ต่างจ้าด​มา​เจื้อฟัง​พระเจ้า ผ่าน​ตาง​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​อู้​กับ​เยียะ