Search form

โรม 15:21

21ต๋าม​ตี้​มี​เขียน​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“คน​ตี้​บ่เกย​มี​ใผ​มา​บอก​หื้อ​ฮู้​เรื่อง​พระองค์​ก็​จะ​ได้​หัน

กับ​คน​ตี้​บ่เกย​ได้ยิน​มา​ก่อน​ก็​จะ​ได้​เข้าใจ๋”