Search form

โรม 15:28

28เมื่อ​ข้าพเจ้า​เยียะ​งาน​นี้​เสร็จ​แล้ว คือ​เอา​สตางค์​ตี้​ได้​ฮอม​ไป​หื้อ​หมู่​ปี้น้อง​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​เรียบร้อย​แล้ว ข้าพเจ้า​ก็​จะ​เตียวตาง​ไป​ประเทศ​สเปน แล้ว​หละหว่าง​ตาง​ก็​จะ​แว่​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน