Search form

โรม 15:3

3ย้อน​พระเยซู​คริสต์​ก็​บ่ได้​เยียะ​ต๋ามใจ๋​ตั๋ว​เก่า อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “กำ​อู้​ดู​แควน​ของ​ผู้​ตี้​เยาะเย้ย​พระเจ้า​นั้น แต๊ๆ ก็​เป๋น​กำ​อู้​ดู​แควน​ข้า​พระองค์”