Search form

โรม 15:4

4ย้อน​สิ่ง​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ตั้งแต่​สมัย​ก่อน​นั้น ก็​เขียน​ไว้​เปื้อ​สอน​เฮา เปื้อ​หื้อ​เฮา​มี​ความ​หวัง​โดย​ความ​อดทน กับ​ก๋ำลังใจ๋​ตี้​ได้​จาก​พระคัมภีร์