Search form

โรม 15:8

8ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​ว่า​พระเยซู​คริสต์​มา​ฮับใจ๊​จาว​ยิว​แล้ว เปื้อ​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​พระเจ้า​สัตย์ซื่อ​ตี้​จะ​เยียะ​ต๋าม​พระสัญญา​ตี้​พระองค์​ได้​หื้อ​ไว้​กับ​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​หมู่​เขา