Search form

โรม 16:16

16หื้อ​จูบ​ตั๊กตวาย​กั๋น​อย่าง​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ หมู่​คริสตจักร​ของ​พระคริสต์​ตึงหมด​ได้​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​หา​มา​เถิง​ต้าน​ตังหลาย​ตวย