Search form

โรม 16:17

17ปี้น้อง​ตังหลาย​ข้าพเจ้า​ขอ​วิงวอน​ต้าน​ว่า หื้อ​หละวัง​กับ​หลีก​เลี่ยง​คน​ตี้​เป๋น​เหตุ​หื้อ​แตก​แยก​กั๋น คน​หมู่​นี้​ต่อต้าน​กำ​สอน​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​เกย​เฮียน​ฮู้​มา​แล้ว