Search form

โรม 16:18

18ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​บ่ได้​ฮับ​ใจ๊​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา แต่​เขา​เยียะ​ก๋าน​เปื้อ​ปาก​ต๊อง​ของ​ตั๋ว​เก่า​เต้าอั้น หมู่​เขา​ล่อลวง​คน​ฮู้​บ่ตัน​หื้อ​หลง​ไป​ต๋าม​กำ​อู้​ม่วนจ๋าหวาน​ของ​หมู่​เขา