Search form

โรม 16:20

20แหม​บ่เมิน​พระเจ้า​ผู้​หื้อ​สันติสุข​จะ​ผาบ​มาร​ซาต๋าน​หื้อ​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​หมู่​ต้าน ขอ​หื้อ​พระคุณ​ของ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา จง​มี​แก่​ต้าน​ตังหลาย​เต๊อะ