Search form

โรม 16:22

22ข้าพเจ้า​จื้อ​เทอร์ทิอัส เป๋น​คน​เขียน​จดหมาย​นี้​ต๋าม​กำ​บอก​ของ​เปาโล ก็​เป๋น​ผู้เจื้อ​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ขอ​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​หา​ต้าน​ตังหลาย​ตวย